arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Verdiepingsdagen Oncologie

20 & 21 november 2018

Congrescentrum de ReeHorst - EDE (Gld)

Welkom

Als jonggediplomeerde A-verpleegkundige stond ik open voor alles in de verpleegkunde. Ondanks mijn opleiding werd al snel duidelijk dat ik niet uitgeleerd was. Het vergaren van kennis en het leren in de praktijk leek in eerste instantie mijn belangrijkste doel. Maar naar mate de tijd verstreek en ik mezelf meer ontwikkelde als zorgprofessional, kwam ik tot de ontdekking dat ik niet alles hoef te weten. De essentie van kennis vergaren zit in het weten waar je kennis kan halen. Kijkend naar mijn ontwikkeling is vooral het netwerken met mijn collega’s, en daarmee ontdekken waar expertise zit, één van de belangrijkste kennisbronnen om kennis te vergaren. Wat voor mij inspirerend werkt, op gebied van kennis vergaren, is het kunnen exploreren van een onderwerp of thema, maar vooral het toepasbaar maken op mijn dagelijkse praktijk.

Zoals eerder aangegeven richten de Verdiepingsdagen Oncologie zich op de diepgang van een onderwerp of thema. Daarnaast worden handvatten voor de dagelijkse praktijk geboden. Er is aandacht voor overstijgende onderwerpen gericht op kankerzorg, maar er is ook aandacht voor de zorgprofessional. Verder wordt veel mogelijkheid geboden voor netwerken. Kortom, heel veel ruimte voor kennis vergaring!

Namens de commissie Verdiepingsdagen Oncologie wil ik u uitnodigen op 20 & 21 november in de Reehorst te Ede.

Natascha Schrama
voorzitter Verdiepingsdagen Oncologie 

Natascha website