arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
www.reehorst.nl


Doelgroep
De Verdiepingsdagen Oncologie zijn bedoeld voor (oncologie)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, researchverpleegkundigen, docenten, onderzoekers, beleids- en staffunctionarissen en leidinggevenden.

Info-icon

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
– Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR) met een maximum van 9 punten per dag

– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, zie onderstaand overzicht: