arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Tijdens de Verdiepingsdagen Oncologie ligt de focus op het vakinhoudelijk uitdiepen van een specifiek onderwerp of thema in de kankerzorg. Behalve actuele verdiepende kennis krijg je ook handvatten om deze toe te passen in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Bovendien is er veel aandacht voor je ontwikkeling als zorgprofessional. En je krijgt ruimschoots de gelegenheid om te netwerken en in contact te komen met experts en collega’s tijdens de ontbijtsessies, lunchmeetings of avondsymposium.

‘De essentie van kennis vergaren zit in het weten waar je kennis kan halen. Daarom combineren we tijdens de Verdiepingsdagen kennis uitwisselen met netwerken’
Natascha Schrama, voorzitter Verdiepingsdagen Oncologie